دومین همایش بین المللی دانشجویان پزشکی MEDICS

برگزارکننده: دانشگاه پزشکی و داروسازی کارول داویلا زمان برگزاری: ۳۰ مارس الی ۲ آپریل ۲۰۱۷ ارسال خلاصه مقالات: ۲۷ فوریه ۲۰۱۷ مکان برگزاری: رومانی، بخارست   سایت کنگره سایت فیسبوک

Share

دهمین سمینار سالیانه اینترونشنال کاردیولوژی

برگزارکنندگان: مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، انجمن قلب و عروق ایران، انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران، مرکز تحقیقات مداخلات قلبی عروقی زمان برگزاری: ۲۳ الی ۲۴ دی ۱۳۹۵  مکان برگزاری: تهران، بیمارستان شهید رجایی  سایت همایش

Share

اولین همایش روز فناوری سلامت

برگزارکنندگان: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه شهید بهشتی، داشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیزمان برگزاری: ۱ الی ۱ اسفند ۱۳۹۵ارسال خلاصه مقالات: ۳۰ دی ۱۳۹۵ مکان برگزاری: تهران، تالار ابن سینا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   سایت همایش

Share

سومین کنگره بین المللی نوروتروما

برگزارکننده: مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفازمان برگزاری: ۲۷ الی ۲۹ بهمن ۱۳۹۵مکان برگزاری: تهران، سالن توانبخشی هلال احمر   سایت مرکز تحقیقات

Share

دهمین همایش سالیانه ویتره و رتین

برگزارکنندگان: گروه تخصصی ویتره و رتین انجمن چشم پزشکی ایران، گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزدزمان برگزاری: ۳۰ فروردین الی ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ارسال خلاصه مقالات: ۵ اسفند ۱۳۹۵ مکان برگزاری: یزد، سالن همایش های باقر العلوم   سایت دانشگاه

Share

همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران

برگزارکننده: انجمن پزشکان کودکان ایران زمان برگزاری: ۶ الی ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ارسال مقالات: ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های کتابخانه ملی ایران      همایش همزمان: سی و هشتمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب سایت همایش

Share

دوازدهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل

برگزارکننده: پژوهشگاه رویان زمان برگزاری: ۸ الی ۱۰ شهریور ۱۳۹۶  ارسال خلاصه مقالات: ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های برج میلاد  همایش های همزمان: هجدهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل سیزدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان   سایت همایش

Share

سیزدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان

برگزارکننده: پژوهشگاه رویان زمان برگزاری: ۸ الی ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ ارسال خلاصه مقالات: ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های برج میلاد  همایش های همزمان: هجدهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل سیزدهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل  سایت همایش

Share

هجدهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل

برگزارکننده: پژوهشگاه رویان زمان برگزاری: ۸ الی ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ ارسال خلاصه مقالات: ۲۰ فروردین ۱۳۹۶مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های برج میلاد  همایش های همزمان: سیزدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان دوازدهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل  سایت همایش

Share

اولین کنگره ملی علوم نوین و بیماری ها

برگزارکننده: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواززمان برگزاری: ۱۰ الی ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ارسال خلاصه مقالات: ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ مکان برگزاری: اهواز همایش همزمان: چهارمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی جنوب غرب کشور   سایت همایش

Share

سومین کنگره بین المللی تولید مثل

برگزارکنندگان: انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران زمان برگزاری: ۳۰ اردیبهشت الی ۱ خرداد ۱۳۹۶ ارسال خلاصه مقالات: ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی  همایش همزمان: دومین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزند آوری  سایت همایش

Share

چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم اصفهان

برگزارکننده: مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهانزمان برگزاری: ۳۰ فروردین الی ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ارسال خلاصه مقالات: ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ مکان برگزاری: اصفهان، تالار ابن سینا مرکز همایش های علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   سایت همایش

Share

دهمین همایش بین المللی انجمن جراحان مفصل ران ایران

موضوع: شکستگی های هیپ و لگن، تعویض مفصل هیپبرگزارکننده: انجمن ارتوپدی جراحان مفصل ران ایران زمان برگزاری: ۱۱ الی ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ ارسال مقالات: ۱ بهمن ۱۳۹۵مکان برگزاری: تهران، سالن همایش های مجموعه فرهنگی تلاش  سایت همایش

Share